عظمت خود را از قلعه ی اژدها بیرون بکش

آدم وقتی قصه ی زندگی آدمهای بزرگ را می خونه در بعضی صحنه ها نفسش حبس می شه و از خودش می پرسه اگه من بودم حاضر می شدم اینجوری برم تو دل اژدهای تردید،تمسخر،انکار،طرد شدن،دفع شدن،دیده نشدن،دورانداخته شدن،متهم شدن،رانده شدن و.....و به آرامی به خودمون می گیم.....................نه.

اما یادتون باشه فقط شستن وجود در خون اژدها ما رو روئینتن می کنه و کسی که مدام با ترسها ش مشورت می کنه فقط می تونه یه زندگی بخور و نمیر و حرف نزن داشته باشه و مثل یه فاحشه به زندگی نکبتی ادامه بده.از بچگی یادمون دادند کوچیک فکر کن و بی خاصیت بمیر،چرا که می ترسیدن از اینکه مجبور بشن هزینه ی شکستهای بزرگ ما رو بپردازند.

اما دنیا متعلق به کسانیست که جز بزرگ نمی تونن فکر کنن و جز بزرگی نمی تونن به گونه ی دیگر زندگی کنن،اما بزرگی هزینه ای داره به نام آمادگی برای دادن قربانی وسپس سلام به سرزمین خدایان.

ما نیازمند نبردیم نه برای شکست دادن دیگری بلکه برای تغذیه قهرمانی که درون من و تو سالهاست به انتظار نشسته است تا تو دستی به رویت بکشی به او بگویی همین حالا بیدار شو که وقت نبرد است،باید بسازیم زندگی را که من لیاقت آن را دارم.

فراموش نکن هرکس قهرمانی به شکل و شمایلی منحصر بفرد درون خود دارد پس نترس از شباهت نداشتن قهرمانت به دیگری.

شاید سلاح تو کلامت شاید نگاهت شاید صدات شاید تفکرت شاید عواطفت شاید....هر چیز دیگری باشد که تو با ترسهات اون رو گم کردی،پس گام اول رو بردار و به آنچه که در زندگی نمی خواهی بگو خداحافظ تا آنچه که می خواهی به تو بگوید سلام،راستی اگه هیچ مانعی نداشتی چه خواسته ای داشتی؟

22 شهریور ساعت 14عصر منتظر تو هستیم تا بلند درمورد آرزوها و موانعت حرف بزنی،فراوان درباره اش بنویسی و با شجاعت آنرا با دیگران در میان بگذاری...

برای شناخت مسیر مبارزه ما عمرمون محدوده لطفا برای همه چیز و به هر قیمتی جنگ نکن....

با ما تماس بگیر 3-88524100