گفت گو با سهیل رضایی ، ازدواج رنج مقدس در مجله موفقیت نیمه دوم شهریور ماه
سید سهیل رضایی تقریبا20 سال است که در زمینه توانمند سازی انسانها فعالیت می کند این فعالیتها در سه مسیر توانمند سازی شخصی؛ارتباطی و شغلی متمرکزبوده است .ایشان در این راستا بنیاد فرهنگ زندگی ( مرکز آموزش علوم پیشرفته انسانی ) را از سال 1378 با رسالت کمک به انسان ها به منظور کاهش تنش ها و زمینه سازی روابطی رشد دهنده ، تاسیس کرد.در ابتدا از روش NLP برای حل مشکلات مراجعانش بهره می جست و بعد از گذشت 8 سال و آشنایی عمیق با کارل گوستاویونگ،نظریات این روان شناس پایه و اساس آموزش ها و کارگاه های ایشان شد . در اینشماره گفت و گویی را در زمینه تاثیر خودشناسی در روابط زن و مرد ترتیب دادیم .
انگیزه درست برای ازدواج چه باید باشد؟
انگیزه درست خودشناسی است.ازدواج یک رنج مقدس است کسی که این مسئله را به رسمیت بشناسد می تواند وارد رابطه شود کسی که بداند که به ازدواج وارد میشود برای یک رنج مقدس ، دیدگاهی درست دارد این شخص است که می تواند در ازدواج ساخته شود و وقتی به طرف مقابل خود به عنوان یک طبیب نگاه می کند ، حتی وقتی طرف مقابل حرفی را زده که منجر به ناراحتی شدید او شده است، می تواند موفق باشد .این نوع نگاه است که در آن انسان می آموزد تا برای حفظ رابطه اش ایستادگی کند ...
میتوانید ادامه مصاحبه را در مجله موفقیت دنبال نمائید.