سید سهیل رضایی کار شناس مسایل و تحولات  اجتماعی و اقتصادی ، پژوهشگر درحوزه مدیریت ،تعیین استراتژیهای منابع انسانی  و رفتار سازمانی در جهت تامین رضایت  مشتریان و تامین رضایت کارکنان می باشد.  برخی از حوزه های مطالعاتی وسوابق اجرایی ایشان به شرح زیر است .

 • زمینه های مطالعاتی و آموزشی؛

استقرار مدرنیزاسیون سازمانی

 1. تدوین و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
 2. نحوه جذب ، استخدام کارکنان منطبق بر صلاحیتهای شخصیتی ونیازمندیهای سازمان
 3. مهارتهای رهبری در سازمان ( خود شناسی مدیران ،مکانیزم تفکر مدرن ، عوامل مؤثردرنفوذ جذابیت و اثر گذاری ، جانشین پروری ، تفویض اختیار اثربخش ، شناخت زمانه ومدیریت آن ، ایجاد انگیزه در کارکنان، منطبق با ساختارهای شخصیتی ایشان ، مدیریت اعتماد ، مدیرت پاداش دهی ،  تکنیکهای تصمیمگیری خلاقانه ، روشهای اصلاح کارکنان ، توانا سازی کارکنان ، مهارتهای مذاکره ، مؤثرسازی ارتباط با کارکنان )
 4. نحوه استقرار نظامهای متعهد سازی ،  وفادارسازی و نگهداری کارکنان وایجاد حس تعلق سازمانی  در آنان
 5. مدیریت عملکرد کارکنان ( با  هدف  استاندارد  نمودن  عملکردها  متناسب  با  نیازهای  ذینفعان )   
 6. توانمند سازی منابع انسانی  (خویشتن یابی و خود سازی ، مدیریت استرس ، مدیریت زمان ، مدیریت آینده ، مدیریت تغییر در زندگی، مدیریت  خلاقیت وتصمیمگیری، مؤثرسازی ارتباط با مراجعان وهمکاران ، مدیریت اختلاف و در گیری با دیگران و...)
 •  برنامه ریزیهای استراتژیک و عملیاتی فروش شامل:

مشاور  توسعه صنایع بهشهر (پاکسان)

 1. مشاور استراتژیک رهسازی راموز
 2. مشاور فرهنگی اجتماعی  منطقه آزاد صنعتی تجاری ارس
 3. قائم مقام موسسه آموزش عالی تند خوانی نصرت 
 4. مشاور فرهنگی توسعه صنایع بهشهر (پاکسان )
 5. کارشناس مهارتهای تفکر و ارتباط موثر در بیش از 100 برنامه تلویزیونی در 7  شبکه تلویزیونی سراسری داخلی و شبکه های جام جم اروپا و آمریکا
 6. مشاور استراتژیک و توسعه منابع انسانی 20 شرکت صنعتی خدماتی بازرگانی و فن آوری
 7. ریاست هیات مدیره بنیاد فرهنگ و زندگی (مرکز آموزش مهارتهای تفکر کاربردی و مؤثر سازی ارتباط )
 8. رئیس هیات مدیره سازمان توسعه توانهای فردی  ، مرکز آموزش مؤثر سازی ارتباطات میان فردی (سازمان  غیر دولتی برتر  سال 83 ، منتخب استانداری تهران )
 9. مشاور استراتژیک و منابع انسانی شرکت سپهران پلیمر.
 10. ارائه بیش از 30 سمینار تخصصی جهت اساتید و دانشجویان  در دانشگاه های تهران ، علوم پزشکی  تهران ، امیر کبیر ، صنعتی شریف ، علوم پزشکی اصفهان ، شهید بهشتی  مخابرات ، هواپیمایی کشوری و ...
 11. ارائه بیش از 150 سمینار تخصصی مؤثرسازی ارتباط  و توسعه منابع انسانی  جهت بهره گیری 700 نفر  از مدیران عالی ، ارشد ، میانی  و کارشناسان سازمان های بخش خصوصی .
 • حضور در سازمان ها‌:

بنیاد فرهنگ و زندگی تاکنون بیش از ١٠٠٠ سازمان بخش خصوصی و دولتی مباحث آموزشی خود را ارائه داده است.