روانشناس و مشاور برنامه «ماه عسل» تاکید کرد این برنامه قرار است در مخاطب ایجاد انگیزه و امید کند.

سوره سینما- با شروع ماه رمضان، هر شب برنامه «ماه عسل» روی آنتن شبکه سه قرار می گیرد و هر بار با دعوت از مهمانان خاص و ویژه خود، ذهن مخاطب را به سمت و سویی پنهان از حقایق زندگی دعوت می کند. سهیل رضایی که در انتخاب مهمان ها و چگونگی پیشبرد برنامه یکی از مشاوران احسان علیخانی به حساب می آید درباره یکی از برنامه ها که هفته گذشته پخش شد، گفت: هر کسی می تواند با نگاهی به برنامه ماه عسل  به گونه ای شکستهای زندگی خود  واکنش نشان دهد. حال باید پرسید برای چه کسانی شکستها درد آورتر است؟چند شب پیش که والیبالیستهای کشور میهمان ماه عسل بودند با آقای علیخانی درباره روند گفتگو صحبت میکردم و به این موضوع واکنش دربرابر شکست رسیدیم .

وی ادامه داد: اگر ما کسانی باشیم که در روند رشد روانی خود کمتر توانسته باشیم احساس ارزشمندی وجودی کنیم وتنها با دستاوردهای خود دیده وارزشمند تلقی شد ه ایم مستعد این هستیم که در هرشکستی احساس سقوط دوباره به ناکجا آباد بی ارزشی پیدا کنیم واز طرف دیگر شاید در برخی موارد حاضر شویم به هر ضد اخلاقی برای پیروزی دست بزنیم ،چون شکست برای ما طعم مرگ و نبودن دارد. روزگاری که برنده می شویم به بردن کفایت نمی‌کنیم وقصد نابودی وبه ذلت کشیدن بازندگان را داریم واحتمال برهم خوردن دوستیمان در حین یک بازی هم میرود.

رضایی افزود: اما اگر درونا به احساس ارزشمندی خود باور داشته باشیم وروند رشد ما درکنار دیگران نیز آن را حمایت وتایید کرده باشد ما در شکستها هنوز هم می‌توانیم سرپا بمانیم و بخندیم وبه زندگی امیدوارانه بدون تلخی و ومرور مداوم صحنه شکست ادامه بدهیم وهمچنین کینه ای از برندگان مقابلمان نخواهیم داشت. هر شکستی معلمی خواهد بود برای آموختن و بیشتر رشد کردن وکشف نقطه ضعف‌ها و دیدن قدرت وهمت برندگان و تحسین آنها، در روزگار برنده بودن حریف را تحقیر نجواهیم کرد و با تمام شکوه وعظمت او را در آغوش خواهیم کشید.