معناگرایی و خودشناسی از مجموعه جریان هایی است که انسان را از آن گریزی نیست.

اصول گرایی و هدفمندی، انعطاف و پذیرش، پرورش و تغذیه، توجه به روح وزیبایی، دید بلند و توانایی مرزگذاری، خلاقیت و تعهد، عواطف و معرفت، فلسفه و سرمستی ، همگی از حوزه هایی است که نیازمند خوداندیشی و خودتحلیل گری در حیطه های فردی و جمعی است.

به همین منظور تست هایی را تهیه دیده و در سایت در دسترس دوستان گذاشتم تا بهانه ای باشد برای علاقمندان به خودنگری و خودسازی .

گویا برخی از دوستان در ورود به سایت و بخش تست دچار مسئله گردیده و محبت نمودند مرا در جریان گذاشتند. از این دوستان خواهشمندم برای رفع مسئله خود آدرس الکترونیکی خود را برای من بگذارند تا با آن ها در تماس باشم یا با بخش الکترونیک بنیاد فرهنگ و زندگی (مسئول بخش : خانم کریمی) با شماره 1 - 88738180 تماس حاصل نمایند تا کمکی باشیم برای حل مسئله ورود به تست ها.