"نوازش روح" اولین کتاب من است. از شنبه در کتاب فروشی های سراسر کشور قابل تهیه خواهد بود.

مراسم رونمایی این کتاب را میتوانید از اینجا ببینید.

جهت خرید پستی نیز می توانید از این لینک استفاده کنید.