بیا وبه این بلاتکلیفی پایان بده
بیا وزودتر به این خانه سامان بده
همه لحظه ها بی تو غرق آه
همه روزها بدون توسرتاسر سراب
بگو گناه این بنده چه بود
که با این همه گریه زاری لایق درگاه تو نبود
بگو از کجا آغاز کنم؟
تا بتونم دوباره سازم را باتو آواز کنم؟
(سهیل رضایی)