ناخودآگاه جمعی بشر حاوی منابع غنی و ارزشمندی است که می تواند پیام های موثر و پیشبرنده ای برای زندگی ما داشته باشد. یکی از این منابع ضرب المثل ها در ملیت های مختلف است که چند نمونه از آن را تقدیمتان می کنم. امید است که مفید فایده واقع شود.

ضرب المثل سخن مختصری است که در آن تصورات اخلاقی و حکمت زندگی یک ملت منعکس گشته و در هر زبانی، معنی خاصی دارد که در زیر برخی از آن ها ذکر می شود که عزیزان بتوانند به مفهوم مثل در کشورهای جهان پی ببرند.

 • ایرانی:

گویای سخنان رایج بین مردم است و بخشی از فولکور می باشد.

 • آلمانی :

به معنای صحبت و کلمه است.

 • ایرلندی :

به معنای سخن کهن است.

 • ترکی (استانبولی) :

سخنان پدربزرگ است .

 • روسی :

معنی سخن عبرت انگیز را می دهد .

 • ژاپنی‌:

کلماتی که اثربخش هستند.

 • سنسکریت :

سخن برگزیده و ممتاز .

 • سوئدی :

کلمه و سخن گفتن .

 • فنلاندی‌:

ترکیب دو واژه کلمه و افتادن است .

 • گرجستانی :

سرمشق یا فرم .

 • مجارستانی :

گفته عامیانه .

 • هندی :

سخن عامیانه .

گردآورندگان امثال در زبان های گوناگون ضرب المثل را نماینده فولکور (Folk - Lore) یعنی افسانه ها و عقاید و رسوم دانسته اند ولی به هرحال ضرب المثل در هر زبان کم و بیش مفهوم خاصی دارد، گو اینکه در اصل معنی اش یکی است و همان طور که گفته اند :

ضرب المثل در گفتار حکم نمک در طعام را دارد.

البته طعم در هر زبان، وزن و آهنگ و معنی و مفهوم خاصی دارد که وقتی در قالب زبان دیگر می آید، قسمت اعظم این وزن و معنی از دست می رود و طراوت خود را از دست می دهد.