دوستان گرامی وعلاقه مند به حضور در دوره های خود شناسی بنده ،می توانند همین جمعه در سمینار یک روزه خود تحلیل گری شرکت کنند .

جمعه در کنار سایر دوستان نگاهی به گذاشته وطراحی برای آینده وشوقی برای لحظه حال  راتجربه خواهیم کرد .

به جرات خدمتتان عرض میکنم که حرکت  درمسیر خود شناسی جزو مهمترین خاطرات ودستاوردهای ما خواهد بود.

ازدوستان قدیمی  درخواست میکنم به سایر دوستان علاقه مند اطلاع رسانی کنند.

تلفن ثبت نام88524100