مردی به هنگام بازدید از یک مرکز خلاقیت، از مدرس پرسید شما چطور می فهمید که یکانسان خلاق است یا نه؟!
  مدرس گفت: ما وان حمام را پر از آب می‌کنیم و یک قاشق چایخورى، یک فنجان و یک سطل جلوى دانشجو می‌گذاریم و از او می‌خواهیم که وان را خالى کند.
 
 
 
 
 
مرد گفت: آهان! فهمیدم. آدم خلاق باید سطل را بردارد چون بزرگ‌ تر است.
 مدرس گفت: نه! آدم خلاق درپوش زیر آب وان را بر می‌دارد

نتیجه گیری :
. راه حل همیشه در گزینه های پیشنهادی نیست.
2. در حل مشکل و در هنگام تصمیم گیری هدفمان یادمان نرود. در حکایت فوق هدف خالی کردن آب وان است نه استفاده از ابزار پیشنهادی!
3. همه ی راه حل ها همیشه در تیر رس نگاه نیست!
شما را 10 خردادبه پیدا کردن مسیرهای جدید  خلاق برایی حل مسائلتان        دعوت میکنیم.