روزهای پنج‌شنبه و جمعه از ساعت 2 الی 8 عصر دوم و سوم خردادماه دوره ثروت‌آفرینی برگزار خواهد شد .