تو
کلاس سایه پرسیده شد بزرگترین اشتباهی که در زندگی تان کردید چه بوده و
یادآوری آن چه احساسی در شما ایجاد میکند؟سعی کردم به گذشته برگردم،انتخاب
رشته دانشگاهیم شاید بزرگترین اشتباه زندگیم در سالهای گذشته بوده، چون
علاقه چندانی بهش نداشتم و آگاهانه انتخابش نکردم. ولی بیشتر فکر کردم دیدم
از دل این اشتباه بزرگترین فرصتها رو هم بدست آوردم، بهترین هدیه زندگیم
از طرف خدا، همسر خوب ومهربونم، تو دانشگاه و در
همین رشته باهاش آشنا شدم، بهترین دوستام هم مربوط به همون دورانه، البته
بابت گرفتن این تصمیم اشتباه هزینه هم پرداخت کردم.و اون ورود به شغلی بود
مرتبط با رشته ام که اون رو هم دوست نداشتم و سختی های زیادی رو تو چند
سالی که کارمند بانک بودم تحمل کردم. ولی همون رنج ها وسختی ها هم در دلش
درسها نهفته بود وبه من قدرت تصمیم برای ترک اون چه رو که دوست ندارم
دادشاید بزرگترین تصمیمی بود که تو زندگیم مجبور بودم خودم به تنهایی بگیرم
و مسئولیتش رو هم بپذیرم.الان به نظرم تو دل هر تصمیمی در زندگی ، فرصت
هایی وجود داره و گاه حکمتهایی، هیچ تصمیمی صد در صد درست یا غلط نیست، به
نظرم یه تصمیم اشتباه بهتر از تصمیم نگرفتنه، لااقل بهت مسئولیت پذیری یاد
میده و شهامت قدم گذاشتن و تحربه کردن مسیرهای جدید رو پیدا میکنی. دیگه به
خاطر اون تصمیم اشتباه خودم رو سرزنش نمی کنم...