چون دوستان زیادی اینجا تشریف میاورند که دوست دارند با فعالیتهای آموزشی من همراه شوندولی برای تصمیم گیری به اطلاعات بیشتری درباره فضا ومحتوی نیازمندند.

بنابرین تصمیم گرفتم که برای آنها فضایی را فراهم نمایم تادر یک جلسه کلاس به طور رایگان میزبان تعداد محدودی از شما علاقه مندان باشم.

شما میتوانید بادفتر من تماس بگیرید واسامی خود ومیهمانانتان را اعلام بفرماییید.

تلفن تماس:88524100/3

موضوع این جلسه:آرکی تایپ هرمس،آشنایی با خلاقیت وارتباط موثر

زمان:دوشنبه،ساعت 5 الی 8 عصر ،شهرک غرب

مهم:لطفا کسانی را که فکر میکنید اهل همراهی در این حوزه نیستند به اجبار همراه خود نکنید تا فشاری برشما ومن وخودش  نباشند. هرکس زمانش برسد همراه خواهد شد.اما لحظه ای را برای تشویق دیگران از دست ندهید.