توجیه برخی از کارهای همسرم/ دوستم/ فرزندم را نمی فهمم؟

مسائلی در زندگی ام وجود دارد که دائما تکرار می شود و من از این موضوع عذاب می کشم چه باید بکنم ؟

احساس کرختی خاصی در زندگی دارم ، چیزهایی که تا دیروز به من انگیزه می داد امروز دیگر انگیزه بخش نیستند ؟ چه کنم تا دوباره معنا به زندگی ام برگردد و با انرژی بیشتری زندگی کنم؟

خسته شدم ، زندگی ام بدک نیست ولی احساس می کنم بکنواخت شده چه باید یکنم؟

 چه کنم تا از زندگی ام احساس رضایت کنم

اگر با این مسائل روبرو هستید و می خواهید سال آینده تحولی را در زندگی تان تجربه کنید . همین الان با شماره 88524100 تماس بگیرید و یا به سایت بنیاد فرهنگ زندگی مراجعه کنید و بگویید می خواهید در دوره خودتحلیل گری شرکت کنید همکاران من راهنمایی تان می کنند .