دوستان زیادی در طول زمان عید موفق به دیدن باز پخش برنامه های بنده در شبکه بازار شده اند ومهمترین سوالشان چگونگی دسترسی به برنامه های قبلی بنده بوده که میتوانم این خبر خوش را به شما بدهم که دفتر م کل برنامه های اجرا شده را در قالب یک DVDتکثیر کرده ودر اختیار علاقه مندان قرار میدهد.تلفن تماس 88524100