ضعیف ها ( کسانیکه از دانش مالی بی بهره اند ) در شرایط سخت و فشارآور زندگی به سرزنش کار ، دستمزد ، رئیس خود ، دولت و .... می پردازند .

قوی ها ( کسانیکه دانش مالی دارند ) به سرعت به سمت اصلاح تصمیم گیری ها و انتخاب روش های مناسب برای استفاده از شرایط جدید اقدام می کنند .

با تشکر از حسن اعتماد دوستان برگزاری دوره با تکمیل شدن 70 درصد ظرفیت قطعی شده است و امیدوارم اگر علاقمند به شرکت در دوره هستید از ظرفیت باقیمانده استفاده نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 88524100 تماس بگیرید.