سایه‌ ،نمایان‌گر صفات و خصوصیات ناشناخته یا کم شناخته و یا طرد شده انسان است .و شناخت سایه مهم‌ترین بخش خودشناسی عمقی می‌باشد .

این نشانه‌ها اگر در شما هست ،به شما می‌گوییم در اسارت سایه گرفتار آمده‌اید

 و این امر می‌تواند حس خوب نشاط را از زندگی شما برباید، و تلخی‌ها ،شکست‌ها و مشکلاتی را در زندگی خانوادگی و کاری بر شما تحمیل نماید .

 


 1- وقتی یکی از دوستان یا بستگانتان خطایتان را به شما تذکر می دهد به خشم  می آیید .
2- هنگامی که حس می کنید کسی که به شما خرده می گیرد خودش بهتر از شما نیست پس حق ندارد به شما خرده بگیرد .
3- فکر می کنید تنها باشید خیلی بهتر است چون آدمها خیلی آسیب زننده هستند و از روابط به ناامنی رسیده اید .
4- از اینکه همرنگ جماعت نشوید دلهره و اضطراب دارید .
5- زمانیکه از دست اشتباهات و خطاهای هم جنسان خود بیشتر از جنس مخالف ناراحت می شوید .
6- موقعیت هایی را به یاد می آورید که خود را با ویژگی های غیر واقعی معرفی کرده اید.
7- برخی از خصایص خود را پنهان می کنیم و از احتمال بروز آن اضطراب داریم .
8- درباره ی برخی آدمها احساس می کنید ،اصلا برایتان قابل تحمل نیستند .
9- من رازهای زیادی در درونم از خودم دارم که اگر برملا شود آدمهای اطرافم کنارم خواهند گذاشت .

10- خودم و دیگران را خیلی صادق نمی دانم.
11- احساس می کنید اگر خود واقعیتتان باشید برای خیلی از روابطتان دیگر جذاب نیستید.
12- در خوابهایتان شخصیتی از خود می بینید که با شما در زندگی روزمره کاملا متفاوت و گاهی متضاد است.

با تشکر از اعتماد شما ظرفیت ترم سایه در هفته پیش کامل شد .و چهارشنبه همین هفته کلاس آغاز خواهد شد .