امروز دوشنبه هم برنامه سبد در شبکه بازاز خوب ودوست داشتنی پیش رفت.وموضوعی را که سالها میخواستم در یک برنامه تویزیونی به ان بپردازمرا بررسی کردم.خیلی دوست دارم تاپیش از مرگم تعدادبیشتری آدم را از حس تلخ درونی نجات دهم.برای شرکت در سمینار27 بهمن یا به سایت بنیاد فرهنگ زندگیtasmimgiri.com

 که لینکش در پایین پروفایل هست مراجعه کنید ویا فردا 10 به بعد با تلفن 88524100 تماس بگیرید