امروز در برنامه سبد شبکه بازاز حضور داشتم .دربار مدیریت اقتصاد زندگی وسرمایه گذاری بحث کردم.اگر دوست دارید از آن استفاده کنید .میتونید تکرار آن را در ساعت 17.20 ویا تکرار دوم آن را درساعت23.50 دقیقه امروز ببینید. لطفا اگر دوست داشتید نظری بدهید به وبلاگ افق روشن بنده که لینک آن در پایین پروفایل هست بروید وزیر پست مرتبط نظرتون را برام بگذارید.