ما درون خودمان گیر کرده ایم و نا امیدانه آرزو می کنیم تا اندازه ای به شغل ، فردی دیگر ، دنیای پیرامون مان و به خودمان احساس وابستگی کنیم .

روان شناسی یونگ راه خروج از این بن بست را به ما نشان می دهد .

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن 88524100 تماس بگیرید .