خیلی وقتها دوست داشتم مطالبی را در عرصه مدیریت وسرمایه گذاری  ومسائل اجتماعی بنویسم که احساس میکردم  تناسبی با وبلاگ روان تحلیل گری ندارد ،چون یک جاهایی سنگین میشد ویک جایی هم بی ارتباط بنابراین بالاخره حریف تنبلی خود شدم وامروز این کار را استارت زدم وامشب هم اولین مطلب را خواهم گذاشت. اسم آن را هم افق روشن گذاشتم.امیدوارم که یاری جدید در این روزگار غریب باشد.لینک این وبلاگ در پروفایل گذاشته شده.