جلسه دیمیتر(انرژی مادری،تغذیه؛مراقبت وآغوش)
با اینکه حرف زدن اولش برام خیلی سخت بود اما به معجزه انرژی مثبت کلاس کم کم اوضاع من بهتر شد وموضوع هم عالی پیش رفت جای همه اونهایی که نبودن خالی