گاهی اعتماد 100%به عشقت باعث میشه اون با یک اشتباه کوچک برای همیشه پیش چشمت نابود بشه .پذیرش درصدی شک دراوج یقین میتونه به عشقمون امنیت وآرامش بده .سایه ها همه جا ودر هر لحظه در کمین تولد توسط یک اتفاق ساده اند.

این عشق فقط شامل رابطه زن ومرد نمیشه