دوستانی که شرایط ذیل را دارند می‌توانند از کلاس آنلاین و (یا آفلاین) رابطه زن و مرد استفاده کنند:
بدلیل تکمیل ظرفیت کلاس نتوانستند در دوره حضور یابند
در خارج کشور یا شهرستان تشریف دارند
زمان‌ آن‌ها به کلاس نمی‌خورده و می‌خواهند آفلاین اطلاعات خود را به روز نمایند
علاقه‌مندی خود را از طریق ایمیل به آدرسinfo@bonyadonline.ir اعلام نمایید یا با شماره‌های بنیاد فرهنگ زندگی 88524100 الی 3 تماس حاصل نمایید .
همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و امکان حضور شما را در کلاس فراهم می‌کنند .بلاشک برای دوستانی که از این طریق در ارتباط خواهند بود امکان طرح پرسش و مشارکت در بحث نیز فراهم خواهد شد