به اطلاع دوستانی که افتخار این را دارم که در روز چهارشنبه خدمتشان در دوره رابطه زن و مرد باشیم می‌رسانم که از همین چهارشنبه ساعت 5 تا 8  کلاس برگزار خواهد شد.

دوستانی هم که به علت تکمیل ظرفیت نتوانستیم در خدمتشان باشیم ،امیدوارم شرایط به گونه‌ای فراهم شود که از طریق انتشار منابع این دوره بتوانیم جبران کنیم .