دوره رابطه زن مرد روز چهارشنبه 29 آذرماه برگزار می‌گردد.

کسانی که می‌خواهند انتخاب همسر کنند و می‌خواهد هزینه‌های رابطه آینده را محاسبه کنند
 دوستانی که ازدواج کرده‌اند و می‌خواهندمنشا مسائل رابطه خود را با همسرشان مشخص کنند

در صورت تمایل برای شرکت در این دوره با شماره‌های بنیاد فرهنگ زندگی 88524100الی3 تماس بگیرید . یا به سایت بنیاد فرهنگ زندگی (اینجا) مراجعه کنید.