یکی از دوستانم نکته جالبی را برایم شکافت واون هم اینه که:

بعد از فوت پدر پسر 15 سالی بیش نداشت،اما به گونه ای کاملا ناخود آگاه همه این مسئله راپذیرفتن که او جانشین پدر باشد واز طرف دیگر مادر هم به او به عنوان نان آور وهمسر نگاه کرد،

پس عملا او هم مادرش را از دست داد وهم پدرش را!

در پست بعدی براتون مینویسم که این روند چه تاثیرات بنیادی در زندگی پسری که امروز نزدیک 40 سال دارد گذاشته است.