دوستان گرامی اگر متن کامل ترانه زیر را دارید ممنون میشوم برایم ارسال کنید تا از آن در ترم رابطه زن ومرد  بهره بگیرم.

اول آشناییمون یادت میاد یادت میاد

گفتی که من دوست دارم خیلی زیا دخیلی زیاد...

اگر ترانه دیگری هم با موضوع رابطه زن ومرد میشناسید معرفی بفرمایید تا ازمضمون آن بتوانم استفاده کنم.