آقای احسان علیخانی امروز تولدشون است ومن از همینجا بهشون تبریک میگم وبراشون آرزوی بهترینها را دارم.وعذر خواهی میکنم که نتونستم امروز حضورا خدمتشان باشم.اجازه بدهید به همه آبان ماهیها امروز را تبریک بگیم.به قول خود احسا آبان ماه تولد هیتلر،کوروش وآقای احمدی نژاد هم هست.