کلیه دانشجویان قدیمی بنیاد و کسانی که دوره های آموزشی روان شناسی تحلیلی را نزد همکاران دیگر گذرانده اند می توانند در جلسه این چهارشنبه سفر قهرمانی مرد که به موضوعات ذیل می پردازد به طور رایگان به عنوان میهمان شرکت کنند .

فاجعه های نداشتن مردانگی سالم برای زندگی زنان چیست؟
شاخصه ها و معیارهایی برای آن که تشخیص دهید مرد هستید یا نه؟
مراحلی که باید برای مردانه زیستن طی کرد کدامند ؟
پسران توسط مادران به دنیا می آیند ولی توسط پدران شان مرد می شوند چرا؟

این جلسه بر اساس منابع به روزی در حوزه روان شناسی تحلیلی تهیه و تدارک دیده شده و
از همین الان می توانید با شماره 88524100الی 3 تماس بگیرید و جا رزرو کنید و آدرس محل برگزاری را دریافت کنید