نلسون ماندلا گفت:از خدا پرسیدم: خدایا چه طور میتوان بهتر زندگی کرد؟ خدا به او پاسخ داد: گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر. با اعتماد زمان حال را بگذران و بدون ترس برای اینده اماده شو. ایمان را نگهدار و و ترس را به گوشه ای انداز . شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باور هایت شک نکن. زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چه طور زندگی کنید. موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن.

شما با برداشتن کدام یک از این گامها کار را شروع میکنید؟