احساسات و عقلانیت شما چه اوضاع و احوالی دارد

خود تحلیلگری 7 مهر ماه 15 قابلیت درونی شما را مورد ارزیابی قرار می دهیم

ارزیابی دو مورد ان را هم در اینجا و اینجا میتوانید بشنوید.

در صورت علاقه مندی به شرکت در این دوره می توانید به سایتwww.bonyadonline.ir مراجعه کنید