سلام دوستان

 مجموعه آموزشهایی شخصیت شناسی که بنده آن را تدریس میکنم معمولا با یک کارگاه پیش نیاز شروع میشود.

روند دوره پیش نیاز:شما از طریق وب سایت بنیاد (واگر دسترسی به اینترنت ندارید همکاران من کمک های مناسب شما را معرفی میکنند)تستی را انجام میدهید که میتواند در درک شرایط روانی تان کمکهای موثری بنماید. این تست مبتنی بر روانکاوی پرفسور کارل گوستاو یونگ طراحی شده است.در طول کارگاه پرسش وپاسخ هم خواهیم داشت تا روند برای شما تاثیر گزار تر پیش برود.

روز برگزاری کارگاه: افراد اعدادی را که در تست خود بدست آورده اند به کلاس می آورند.

وبنده ابتدا مقدمه ای برای شما درباره روانکاوی یونگ ارائه مینمایم وبلا فاصله میروم سراغ تحلیل تستهای شرکت کننده گان،در این تحلیل من 15 قابلیت را در شما بررسی می کنم که به دودسته قابلیتهای مردانه وزنانه  تقسیم میگردد.روند به این شکل است که از طریق نمره ها میتوان فهمید کدام قابلیت در شما پائین است واسباب چه آسیبهایی را فراهم کرده است،واز سوی دیگر چه قابلیتهایی در شما رشد یافته است که میتواند عامل رشد دستاوردهایتان باشد.

از سوی دیگر برایتان تحلیل میکنم که اگر یکسری  قابلیتها از یک اندازه بالاتر یا پائین تر باشد میتواند در زندگی فردی وشغلی وخانوادگیتان دردسرهای جدی ایجاد نماید.به فرض نظم زیاد باعث تولید وسواس وکنترل گری میگردد که میتواند باعث تولید تنش در روابط وشخصیت گردد.

از سوی دیگر اگر قابلیت دیگری در شما پائین باشد شما دچار سردر گمی در تصمیم گیری وانتخاب خواهید شد.

در پایان کارگاه شما  برگه سنجشی را در اختیار دارید که حالا میتوانید آنرا به عنوان نقشه راهی برای پیشرفت وایجاد دگرگونی در خود وروابطتان از آن استفاده نمایید.

آنچه  کارگاه 7 مهرماه را متمایز میکند: آنست که پس از پیش نیاز دوره بیداری قهرمانان درون آغاز میشود گه دوره ای بسیار بنیادین وتاثیر گزار در درک مسائل وفرصتهای زندگیست ودر هرسال یک بار این اتفاق رخ میدهد.

برای ثبت نام در دوره: همه روزه میتوانید به سایت www.tasmimgiri.irمراجعه نموده ودر آنجا ثبت نام نمایید ویا همه روزه با تلفن 88524103تماس بگیرید.دوستانی هم که امکان حضور ندارند میتوانند از سی دی وکتابها بهره گیری نمایند.

از دوستان ودانشجویان قدیمیم درخواست دارم تجارب خود از شرکت در دوره ها را برای سایر دوستان به شکل کامنت در زیر این پست ثبت نمایند.