سفر قهرمانی مرد از بیان سهیل رضایی از اینجا بشنوید

این دوره از 12 مهر ماه در روزهای چهار شنبه به مدت 9 جلسه برگزار می گردد اطلاعات بیشتر را از سایت بنیاد فرهنگ زندگی دریافت کنید