در بسته و در باز
 
 
 
04693802715713389745.jpg
 
یکی از دیالوگ های خیلی زیبا بین فامیل دور و آقای مجری در برنامه نوروزیکلاه قرمزی
آقای مجری: واسه چی در ُ باز گذاشتی؟
فامیل دور: واسه بهار .از در بسته دزد رد می‌شه ولی از در باز رد نمی‌شه.وقتی یه در ُ باز بذاری که دزد نمیاد توش. فکر می‌کنه یکی هست که در ُباز گذاشتی دیگه. ولی وقتی در بسته باشه، فکر می‌کنه کسی نیست ُ یه عالمهچیز خوب اون‌تو هست ُ می‌ره سراغ‌شون دیگه.در باز ُ کسی نمی‌زنه. ولی در بسته رو همه می‌زنند. خود شما به خاطراین‌که بدونی توی این پسته دربسته چیه، می‌شکنیدش.شکسته می‌شه اوندر.دل آدم هم مثل همین پسته می‌مونه.یه سری از دل‌ها درشون بازه. می‌فهمی تو دلش چیه. ولی یه سری از دل‌هاهست که درش بسته ‌اس. این‌قدر بسته نگهش می‌دارند که بالاخره یه روزمجبور می‌شند بشکنند و همه‌چی خراب می‌شه.
آقای مجری: در دل آدم چه‌جوری باز می‌شه؟
فامیل دور: در دل آدم با درد دله که باز می‌شه

باتشکر از خانم کمانگر برای ارسال این متن زیبا .من واقعا مثل فامیل دورفکرمیکنم.