خانم حاتمی چند جمله از جلسه آخر سفر قهرمانی زن یادداشت کرده اند که فکر کردم برای سایر عزیزان هم جالب باشد با تشکر از ایشان؛

تک جمله ها یی بود که از کلام شما دریافت کردم ( مطمین نیستم عین جملات شما باشد یا نه )
1- در سفر معنوی .بالا ایستادن دغدغه نیست دز جای خود ایستادن دغدغه است (فوق العاده بود )
2- تک بودن با اول بودن و متفاوته .....
3-ازدواج مقدس : گره زدن معنا با عمل معنوی . شب و روز -مرد و زن ...در امتداد همند نه مقابل هم
4- از زخمی شدن نباید هراس داشته باشیم بلکه باید سعی کنیم از زخمی ماندن جلوگیری کنیم .