بنیاد فرهنگ زندگی روز جمعه برای دوستانی که می خواهند نقشه راهی جدید را برای زندگی خود ترسیم کنند و در آن قدم بردارند ، همایش شخصیت شناسی را برنامه ریزی نموده اند . این برنامه از ساعت 2 الی 8 عصر برگزار می گردد و توضیحات بیشتر را می توانید از طریق این لینک دریافت کنید .