چی بود ؟ چی را انداختی ؟ دوباره خراب کاری کردی؟ تا کی باید خرابکاری تورا جمع کنم؟ وایسا دارم میام؟

هیچی نشه به خدا خودش افتاد ! من بهش دست نزدم!من میخواستم اسباب بازیم را بردارم!

این یک مکالمه روزمره والدین وفرزندانست که به طور معمول در زمان شنیدن یک صدای ناجور برقرار میشه.وبرای طرفین اضطراب آور است وخیلی وقتها هم بچه ها وقعا بی تقصیرند اما برای ما اعتراف سخته.

من که این روند را دوست نداشتم فضا را با پسرم سپاس اینگونه تغییر دادم،

وقتی صدایی میاد میگم : گل بابا کمک میخواد واون میگه : مه بابایی داشت میفتاد گرفتمش،یا میگه آره بابایی بیا کمکم کن.

فکر میکنم اینجوری از اعتمادبنفس وعزت نفس بیشتری برخوردار بشه.

لطفا مواظب پیشداوریهای منفی خود باشیم که میتواند زخم جدی بر خویشتن فرزندان وکارکنان  وهمسر ما وارد کند.