کلا به کامنتهایی که صاحب اسم مستعار ویا بینام هستند حس خوبی ندارم واین بی هویتی ویا هویت قلابی رانمی پسندم ومعمولا هم بی تفاوت از کنارشان رد میشم.چون آدمی که به اندازه نوشتن یک اسم حقیقی شهامت نداره چرا باید به اندازه یک توجه قیمت داشته باشه!