در آخرین شماره مجله موفقیت مصاحبه ای در خصوص بحث عقده ها در روانشناسی تحلیلی انجام داده ام .از علاقه مندان به این حوزه دعوت می کنم این مجله را بخوانند .
یکی از عمیق ترین چیزهایی که بر ناخودآگاه انسان می نشیند و بر آن تاثیر می گذارد عقده های انسان هستند . عقده یا complex همان چیزی است که سبب می شود خیلی از مواقع ما بدون اینکه فکر کنیم بعضا حتی در یکصدم ثانیه نسبت به چیزی واکنش نشان دهیم .
عقده های ما در واقع چیزهایی هستند که در اختیار ما نیستند بلکه ما در اختیار آنها هستیم . یکی از شایع ترین عقده ها که بین مردم جهان رواج دارد امنیت خواهی از سوی دیگران است .یونگ در این زمینه می گوید 9/99 درصد کسانی که دیده ام دچار این عقده هستند.
مثلا من از مادرم می خواهم که همیشه مواظب من باشد یا از همسرم می خواهم که همیشه مرا شاد کند یا از دوستم می خواهم در هر شرایطی مرا تایید کند و زمانی که این اتفاقات نمی افتد شروع به غر زدن می کنم .
پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که ریشه بسیاری از دعواهای زناشویی به همین عقده ها بازمی گردد . خیلی از زن و شوهرها تصمیم می گیرند که با هم دعوا نکنند اما باز هم دعوایشان می شود ! علتش همین است .
می توانید اطلاعات بیشتری را در سایت بنیاد فرهنگ و زندگی به آدرس www.self-discoverycenter.ir بیابید