روز جمعه جلسه تحلیل شخصیت را از ساعت 2 الی 8 شب برگزار خواهم کرد . اطلاعات بیشتری را می‌توانید از اینجا یعنی بنیاد فرهنگ زندگی داشته باشید . و اگر در همین محل رزرو کنید همکاران من با شما تماس می‌گیرند و اطلاعات بیشتری را در اختیارتان می‌گذارند.