یکی از دوستان پیشنهاد جالبی داده که من هم خیلی با آن موافقم،

هر کدام از دوستان با توجه به تجاربشان فیلمهای طنز معرفی کنند تا اوقات فراقت تابستانی شادی را داشته باشیم.