سفر خود را آغازکنید.

آخرین دوره ای که در سال 87 برگزار می کنم؛
زندگی ما را صاحب معناو رسالت میکند و رنجها را به گنج تبدیل می نماید.
خود تحلیل گری
هدیه ارزشمندی
برای خود و دیگران

تاریخ برگزاری: ا اسفند ماه مدرس : سیدسهیل رضایی

برای کسب اطلاع بیشتر با شماره های
1-88524100 تماس حاصل نمایید یا با ارسال پیام کوتاه به شماره 09123780025 علاقمندی خود به شرکت در دوره اعلام نمائید و یا به بخش دوره های آموزشی و بخش جدید الورودیها در سایت
www.self-discoverycenter.com
مراجعه نمایید .