این فیلم ازنظر من بسیار مفهوم عمیق ودوست داشتنی داشت. ومن را به شدت تحت تاثیر قرار داد.به همین خاطر دوست دارم شما هم ببینید.هفته آینده درباره آن نقد خود را مینویسم.تا آن زمان شما حس ونگاهتون رابرام بنویسید.اسم فیلم:

flower of war 

داستان فیلم در یک کلیسا اتفاق میفتد.(داستان مال زمان جنگ ژاپن وچین است )