آخرین فرصت پیوستن به روند سفر قهرمانی زن:
1- جدایی از زنانگی
2- همزاد پنداری با مردانگی و گرد آوری متحدان مرد
3- جاده امتحانات دشوار
4- رسیدن به موفقیت
... 5- بیدار شدن احساس خشکی روحی : مرگ
6- هبوط به قلمرو زنانگی
7- تمنای شدید برای پیوند دوباره زنانگی
8- شفای شکاف و فاصله میان مادر و دختر
9- شفای مردانگی زخمی درون
10-ازدواج مقدس : پیوند دوباره زنانگی و مردانگی
دوستان علاقه مند به شرکت در دوره سفر قهرمانی زن فقط تا فردا 17 خرداد ساعت 2 عصر فرصت ثبت نام دارند.
تلفن تماس 88524103