بزرگ ترین چالش بیشتر زنان ایجاد تعادل بین روابط ، کار ، و صرف اوقاتی در تنهایی است .

راه برخورد با این چالش را در سفر قهرمانی زن می آموزید .

شروع دوره فردا ، چهارشنبه 17 خرداد .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت  www.tasmimgiri.com مراجعه کنید .