اسرار سایه

 

به سوالات ذیل از 0 تا 4 به میزان شدت حضورشان در شما نمره بدهید .همزمان که میخوانید نمره بدهید وبعد تحلیل را بخوانید.

 1- وقتی یکی از دوستان یا بستگانتان شما به خاطر خطایتان به شما تذکر می دهد به خشم  می آیید .
2- هنگامی که حس می کنید کسی که به شما خرده می گیرد خودش بهتر از شما نیست پس حق ندارد به شما خرده بگیرد .
3- فکر می کنید تنها باشید خیلی بهتر است چون آدمها خیلی آسیب زننده هستند و از روابط به ناامنی رسیده اید .
4- از اینکه همرنگ جماعت نشوید دلهره و اضطراب دارید .
5- زمانیکه از دست اشتباهات و خطاهای هم جنسان خود بیشتر از جنس مخالف ناراحت می شوید .
6- موقعیت هایی را به یاد می آورید که خود را با ویژگی های غیر واقعی معرفی کرده اید.
7- برخی از خصایص خود را پنهان می کنیم و از احتمال بروز آن اضطراب داریم .
8- درباره ی برخی آدمها احساس می کنید ،اصلا برایتان قابل تحمل نیستند .
9- من رازهای زیادی در درونم از خودم دارم که اگر برملا شود آدمهای اطرافم کنارم خواهند گذاشت  .
10- خود و دیگران را خیلی صادق نمی دانید.
11- احساس می کنید اگر خود واقعیتتان باشید برای خیلی از روابطتان دیگر جذاب نیستید.
12- در خوابهایتان شخصیتی از خود می بینید که با شما در زندگی روزمره کاملا متفاوتو گاهی متضاد است.

این نشانه‌ها اگر در شما هست ،به شما می‌گوییم در اسارت سایه گرفتار آمده‌اید و این امر می‌تواند حس خوب نشاط را از زندگی شما برباید، و تلخی‌ها ،شکست‌ها و مشکلاتی را در زندگی خانوادگی و کاری بر شما تحمیل نماید .

اگر نمره شما 0 تا 10 می باشد هنوز سایه ها آزاردهنده نشده اند .

اگر نمره شما بین 10 تا 20 باشد گهگاهی دچار فشارهای روانی آزاردهنده و به هم ریختگی در روابط خواهید شد .

اگر نمره شما بین 20 تا 30 باشد درگیر مشکلات جدی تصمیم گیری به هم ریختگی نابود کننده در روابط و نیازمند کمکهای سریعتر هستید که آموزش می تواند بخشهای زیادی را برای شما روشن نموده و نجات بخش باشد .

اگر نمره شما 30 به بالا باشد لطفاً هرچه سریعتر برای درمان و روشن کردن تکلیف خودتان با زندگی و آسیبهای آن به یک روانکاو مناسب مراجعه و حداقل در دوره های آموزشی خودشناسی به طور مداوم به مدت یکسال شرکت کنید .