اسرارسایه ، مسیر آشنایی با هیولایی در درون شماست که نشناختن آن فاجعه بزرگ برای زندگی تان خواهد ساخت ، این هیولا این گونه خود را در روان شما پنهان کرده است :

اگر آدم هایی در زندگی شما هستند که از آن ها خوشتان نمی  آید آن شخص دقیقاً شبیه خود شماست .

ناسزاهایی که در موقع عصبانیت به دیگران می گویید بیان کننده ویژگی های شخصیتی است که شما آن را دارید و از آن هراس دارید که دیگران آن را در شما ببینند .

زمانی که در جملاتتان از قیود مطلقی مثل اصلاً ، قطعاً ، حتماً ، عمراً ، سایر عبارتهای تاکیدی با صدای بلند و لحنی محکم استفاده می کنید ، شما قصد پنهان کردن ترس یا ضعفی را دارید .

 زمانیکه احساس می کنید به شدت عاشق شده اید و نمی توانید از این عشق بگذرید شما در معرض نابودی خودتان و شخص مقابل تان هستید . 
 

کارگاه سایه همین پنجشنبه ( 4 خرداد ) از ساعت 14 الی 20 برگزار می گردد .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید یا با تلفن 88524103 تماس بگیرید .