دوره خودتحلیل گری 29 اردیبهشت همین جمعه به عنوان اولین برنامه سال 91 بنیاد برگزار خواهد شد . ساعت برگزاری :2 الی 8 عصر.
بررسی وکشف میزان حضور یا فقدان حضورقابلیت های مردانه و زنانه در وجود شما موضوع این کارگاه است .

میزان اقتدار, توانمندی در اقناع سازی دیگران ، نظم پذیری وقدرت آینده نگری ،توان جنگندگی ،پایداری وپایمردی در رفاقت ،عواطف پر شور وپر حرارت ،برخی از شاخص های قابلیتهای مردانه است .

میزان وجود حس رضایت ،خلاقیت،ایجاد شادی وشور ، تعهد در روابط ،ورود وبلوغ در دنیای معنا ومتا فیزیک،، توان برقراری ارتباط تاثیرگذار با همسر و فرزندان برخی از شاخص های قابلیت های زنانه است که... مورد بررسی در این دوره خواهند بود .
آزمونی به صورت آنلاین در سایت www.tasmimgiri.com برگزار می شود و پس از اندازه گیری قابلیت های شما به تناسب نقاط ضعف و بحران زا شما برایتان راه حل پیشنهاد می کنیم . مطمئنا قابلیت هایی را هم در خود خواهید یافت که شاید تا الان از آن درست و حسابی بهره نگرفته اید و باید از امروز به عنوان استعداد نهفته تان  حسابی از آن استفاده کنید .
از همین روست که می گوییم با شرکت در این دوره سی سال به جلو حرکت خواهید کرد .
می توانید برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سایت بنیاد بروید و رزرو خود را انجام دهید .همچنین می توانید با شماره 88524103 تماس بگیرید یا بر روی آن پیغام بگذارید تا با شما برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرند.