امروز جمعه مورخه 15 اردیبهشت 91 بنده از ساعت 4 تا 8 عصر در غرفه بنیاد فرهنگ زندگی در نمایشگاه کتاب خواهم بود .

خوشحال خواهم شد با شما دوستان دیدار داشته باشم .

غرفه بنیاد فرهنگ زندگی در شبستان ،راهرو یک ،غرفه یک واقع شده است .